• Personalets rolle i de eldste barns utelek i barnehagen 

      Naalsund, Silje (Bachelor thesis, 2021)
      Valg av problemstilling har jeg gjort ut ifra egne interesser og nysgjerrighet på bakgrunn av tidligere observasjoner i praksisperioder. Jeg vil undersøke personalets rolle i uteleken, og hvordan de opplever seg selv, men ...