• Bibelfortellinger i barnehagen 

      Myraunet, Edel Johanne (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan blir bibelfortellinger brukt i en kristen førskole i Eswatini og i en kristen barnehage i Norge?