• Sirkus i barnehagen 

      Moxness, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan sirkus ivareta toddlerens kroppslige væremåte?