• De yngste barnas lek 

      Morken, Anna (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvilken rolle har barnehagelæreren i de yngste barns spontane lek i barnehagen?