• Toddleres medvirkning i barnehagen 

      Moen, Elin Irene Brurok (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Får barna medvirke ved hjelp av sine kommunikasjonsuttrykk, og hva kan påvirke deres mulighet for medvirkning?