• Ankomst i barnehagen 

      Moe, Marte (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med at alle barn skal bli sett, respeektert og få den hjelp og støtte de har behov for ved ankomstsituasjoner i barnehagen