• Musikk og språkutvikling 

      Moe, Kristin Sundseth (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: «Hvordan kan personale i barnehagehverdagen benytte sang og musikk med tanke på barns språklige utvikling?»