• Mat og kulturelt mangfold 

      Meisler, Jesper Espnes (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan synliggjøres det kulturelle mangfoldet gjennom maten som serveres i en flerkulturell barnehage?