• Barn og rom. Refleksjoner over barns opplevelse av rom 

      Amundsen, Hilde Merete; Blakstad, Siri Hunnes; Krogstad, Atle; Knudsen, Vibeke; Manum, Bendik; Wågø, Solvår (Report, 2007-03-01)
      SINTEF Byggforsk og Dronning Mauds Minne Høgskole hadde på oppdrag fra Trondheim kommune undersøkt to barnehager bygd etter baseprinsipp med fokus på hvordan fysiske omgivelser danner premisser for, og rammer rundt, barns ...