• Fra student til barnehagelærer 

      Lindland, Marta Kristin Wigum (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvilke forventninger har barnehagen til en nyutdannet barnehagelærer, og hvordan møter man disse forventningene?