• Pedagogisk ledelse og arbeidsmiljø 

      Lillerud, Hanne (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogisk leder for å fremme det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen sin?