• Fysisk aktivitet i barnehagens innemiljø 

      Lien, Anne-Marthe (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan tilrettelegger og utnytter personalet det fysiske innemiljøet i forhold til fysisk aktivitet?