• Endringsarbeid 

      Lian, Tonje Gården (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan arbeider styrer med endringsarbeid i barnehagen? Hvilken innvirkning har dette på personalgruppa?