• De minste barnas tilknytning i barnehageoppstart 

      Leitvoll, Johanne (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet bidra til at de minste barna får en trygg tilknytning til barnehagen, og hvilke tanker har ulike yrkesgrupper rundt dette tema?