• Foreldresamarbeid og digitale verktøy 

      Landrø, Andrea (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan bruken av digitale verktøy i pedagogisk dokumentasjon styrke relasjonen mellom barnehage og hjem?