• Barnehagens møte med kunstfagene 

      Løvmo, Berit Irene (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan belyser Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og artikkelen ‘Kunstfagenes plass i barnehagen’ – barnehagen som lærende organisasjon i møte med kunstfagene?