• Robuste barn 

      Kyllo, Tonje Gresseth (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: «Hvilken forståelse har praksisfeltet om begrepet robuste barn?»