• Profilering i barnehagen 

      Kveli, Trine (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan arbeider en kommunal og en privat barnehage med profilering?