• Musikk, selvfølelse og fellesskap 

      Kristoffersen, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
      Rammeplanen forteller oss at «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Den forteller også at personalet ...