• Barn med astma i barnehagen 

      Knutsen, Stine Tangen (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan forholder barnehagen seg til barn med astma når det kommer til fysisk aktivitet utendørs?