• Å legge til rette for leseglede hos barn 

      Knutsen, Simen Nyhus (Bachelor thesis, 2021)
      I mine praksisperioder har alltid formidling av bøker vært sentralt i oppgavesettet og noe man kunne knytte til didaktisk prosesser, men på direkte spørsmål i de forskjellige barnehagene har fellesnevneren alltid vært at ...