• Måltid og ernæring i ein friluftsbarnehage 

      Kjos, Emilie Johansen (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Korleis legg friluftsbarnehagen XX tilrette for måltid? Kva får barna i seg av mat i løpet av ei veke i barnehagen?