• Motivasjon 

      Kjærland, Geir (Bachelor thesis, 2016)
      Problemstilling: Hvordan jobber pedagogisk leder med motivasjon blant sine medarbeidere på en barnehageavdeling og hvordan opplever personalet at dette påvirker dem?