• Barns møte med materialer 

      Karlsen, Siri Bull (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvilken betydning har kunstfagenes egenverdi for pedagogen i arbeidet med kunstfaglige aktiviteter i barnehagen, og hvordan kommer dette til syne i praksis ?