• Sukker i barnehagen 

      Jostad, Anna Tomtsveen (Bachelor thesis, 2020)
      I den nye rammeplanen for barnehagen: Innhold og oppgaver, heretter henvist som rammeplanen, står det at barna skal motiveres til å spise sunn mat (Kunnskapsdepartementet, 2017, kropp, bevegelse, mat og helse). Barnehagene ...