• Motivasjon for de yngste: Garderobesituasjonen 

      Jenssen, Stine Vangen (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder på en småbarnsavdeling, motivere barnas indre motivasjon i erfaringene de møter under påkledningen i garderobesituasjonen, slik at barna får kjenne på det å være kompetent og ...