• Kommunikasjons- og språkutvikling hos barn med særskilte behov 

      Jardstål, Anna Romstad (Bachelor thesis, 2020)
      Denne case-studien tar for seg ett barn med navn ≪Mia≫, hun er 4 ar og er født med Downs syndrom. Hun er på en storbarnsavdeling i en privat barnehage, der det til sammen er 18 barn. Hun bruker alternativ supplerende ...