• Endringsarbeid 

      Jakobsen, Marte Flatøy (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet ta hensyn til de yngstes medvirkning i et endringsarbeid?