• Kompetanseutvikling og motivasjon i barnehagen 

      Iversen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagen arbeide med kompetanseutvikling, og på hvilken måte er dette en motivasjonsfaktor blant ansatte?