• 1 åringen – Trygg oppstart 

      Isbrekken, Marita (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med å legge til rette for og i vareta 1åringens behov for trygghet i oppstartsfasen?