• Fotodokumentasjon og barnet som subjekt 

      Homlund, Lise (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet ivareta synet på barnet som subjekt, ved fotodokumentasjon i barnehagen?