• Prosjektarbeid og barns selvfølelse i barnehagen 

      Hom, Lise Stjerne (Bachelor thesis, 2021)
      Prosjektarbeid med barn i barnehagen tar utgangspunkt i et læringssyn der pedagoger og barn er likeverdige (Kjær, 2016, s. 17). Pedagogene er nødt til å møte barna der de er, og prøve å forstå barnets verden. Det er tydelig ...