• Kompetanseheving i barnehagen 

      Holm, Andrea (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogiske ledere jobbe for å styrke kompetansen til assistentene sine?