• Barns medvirkning i dramapedagogisk arbeid 

      Hjellup, Tina (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan legge til rette for at barns uttrykk både verbalt og kroppslig ivaretas i dramapedagogisk arbeid med barnehagebarn?