• Småbarns undring 

      Hjellbakk, Marlen Øen (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Korleis blir småbarns undring møtt av dei vaksne i barnehagen?