• Den ambulerende spesialpedagogen i barnehagen 

      Haugnes, Maria Myhr (Master thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan erfarer ambulerende spesialpedagoger sin arbeidssituasjon i barnehagen og hvilke dilemma i spesialpedagogisk praksis kan disse erfaringene synliggjøre?