• Små barns uteopplevelser 

      Haugen, Marit Elisabeth Storø (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hva kreves for at de minste i barnehagen skal få positive uteopplevelser?