• Verdien av et godt språkmiljø i barnehagen 

      Haugen, Katrine (Bachelor thesis, 2021)
      Språkmiljøet i dagens barnehager blir mer og mer preget av mangfold. Fordypningen jeg går heter «mangfoldig språkmiljø i barnehagen», og ut ifra denne har jeg fått en utdypet forståelse for hva begrepet mangfoldig innebærer. ...