• Vennskap og lek i barnehagen 

      Harkinn, Randi Mathilde (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan bruke lek som et redskap for å hjelpe barn som strever med sosiale relasjoner til jevnaldrende?