• Barnehagen som arena for mestring og selvfølelse 

   Pedersen, Caroline (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstillingen i oppgaven er som følger: «Hvordan kan voksenrollen være med på å fremheve barns mestring og selvfølelse?». Etter å ha sett hvor viktig det er med arbeidet om barns psykiske helse som vist i tidligere ...
  • Barns matematiske begrepstilegnelse: hvordan tilrettelegger personalet for 3-4 åringers tilegnelse av matematiske begreper i naturbarnehagen? 

   Lysø, Heidi Hegvik (Bachelor thesis, 2020)
   Matematikk omgir oss overalt og kan identifiseres i det meste vi foretar oss i hverdagen. Språk og matematikk er noe som henger tett sammen, og matematisk begrepstilegnelse omfatter både tilegnelse og forståelse av ulike ...
  • Bruk av video i barnehagelærerutdanning. En analyse av seerdataene 

   Thiel, Oliver; Hanssen, Signe Marie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   En del pedagoger mener at studentaktiv undervisning fremmer studentenes læring bedre enn tradisjonell formidlingspedagogikk. For fire år siden startet vi derfor en prosess med å ta i bruk omvendt undervisning som en metode ...
  • Hvordan kan multimodal tekst, laget av femåringer, si noe om deres matematiske tenkning? 

   Tornes, Eli Joy (Bachelor thesis, 2022)
   Sett i lys av min interesse om å forske mer på matematisk tenkning gjennom å se på multimodal tekst hos femåringene, har jeg kommet frem til problemstillingen som er som følger: «Hvordan kan multimodal tekst, laget av ...
  • Mapping Spontaneous Cooperation between Children in Automata Construction Workshops 

   Bidarra, Graça; Santos, Anália; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Almeida, Joana; Machado, Ines; Bartoletti, Corinna; Ferrini, Francesca; Hanssen, Signe Marie; Lundheim, Rolv Sigmund; Moe, Jørgen; Josephson, Joel; Velkova, Veneta; Kostova, Nelly (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This work analyzes spontaneous cooperation between children who participated in Automata for STEM, European Union-funded Erasmus+ project workshops. Taking into account the characteristics of automata, that involve a ...
  • Møte mellom barn og voksen: samspill i praksis 

   Ekeland, Yngvild (Bachelor thesis, 2020)
   Jeg har både sett og, som barn, selv opplevd det jeg mener kan beskrives som dårlig, eller i alle fall mindre god kvalitet i voksen-barn-samspill. Jeg har også sett og opplevd det som etter min mening er god kvalitet i ...
  • Overgangen fra barnehagen til skolen: Barnehagelærerens tilrettelegging av lek og læring i det siste året i barnehagen 

   Emilsen, Ann Charlotte Hannes (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet for dette bachelorprosjektet er overgangen fra barnehage til skole fordi jeg ønsket mer kompetanse om barnehagelærerens rolle for pedagogisk arbeid i det siste året i barnehagen. Temaet ble til etter at jeg leste ...
  • Sukker i barnehagen 

   Jostad, Anna Tomtsveen (Bachelor thesis, 2020)
   I den nye rammeplanen for barnehagen: Innhold og oppgaver, heretter henvist som rammeplanen, står det at barna skal motiveres til å spise sunn mat (Kunnskapsdepartementet, 2017, kropp, bevegelse, mat og helse). Barnehagene ...
  • Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education 

   Thiel, Oliver; Lundheim, Rolv Sigmund; Hanssen, Signe Marie; Moe, Jørgen; Vaz-Rebelo, Piedade (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent decades, an increasing number of countries have integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) into their curricula for early childhood education and care (ECEC). In contrast to this trend, ...
  • Vidukids 

   Kringstad, Georg Nikolai (Bachelor thesis, 2022)
   I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017, (herav rammeplanen) trekkes det blant annet frem at personalet skal bruke digitale verktøy for å inspirere til matematisk tenkning (Utdaninngsdirektoratet 2017, s.54). ...