• Aldershomogene barnegrupper 

      Hansen, Fredrik Kvinge (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan aldershomogen organisering påvirke det pedagogiske innholdet?