• Voksen-Barn relasjon 

      Hansen, Aina (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan man som voksen i barnehagen skape gode relasjoner til alle barna?