• «Vi har hele dagen på oss» 

      Hagen, Elise Kristin (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan det kompetente barnet uttrykke og oppleve mestring?