• Risikofylt lek og skader 

      Gustad, Malin Gjengstø (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan risikofylt lek hindre skader i barnehagen?