• Trygghet i oppstartsfasen 

      Fredriksen, Birgitte Aminda (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan arbeider en barnehage for å gi de minste barna en trygg oppstart?