• Barns mestring ved fysisk utelek 

      Carlsson, Alexander Strand (Bachelor thesis, 2023)
      I rammeplanen står det barna skal få støtte i å mestre motgang og håndtere utfordringer (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11), barna skal oppleve ett stimulerende miljø som vektlegger deres lyst til å leke, utforske og ...