• Ergonomi i barnehagen 

      Bromset, Therese Kirknes (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan jobber en småbarnsavdeling i en barnehage med ergonomi i hverdagssituasjoner?