• Barns rettigheter og barns beste 

      Brodin, Anette (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvilke perspektiver på barns rettigheter og barns beste komme til uttrykk i barnekonvensjonen og FNs barnekomités rapporter om Tanzania og Norge?