• Ledelse og barns medvirkning 

      Boye, Marit (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: På hvilken måte ivaretas barns "stemme" i planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid i barnehagen? Hvordan kan den pedagogiske ledelsen fremme personalets refleksjon, og sørge for at den blir brukt ...