• Trygg tilknytning i oppstarten 

      Bjerkenås, Trine (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet tilrettelegge for en trygg tilknytning for de minste barna i oppstartsfasen?